การจัดฟันเริ่มและจบอย่างไร

การจัดฟันเริ่มและจบอย่างไร

ความรู้เบื้องต้นในวันนี้จะเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนต่างๆในการจัดฟัน

สำหรับผู้ที่ต้องการจัดฟันและกำลังเตรียมตัวบทความนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อย

สำหรับใครหลายๆคน ซึ่งมีลำดับขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนก่อนการจัดฟัน
๑. ทันตแพทย์จัดฟันจะซักถามถึงเหตุผลในการจัดฟันของผู้ป่วยเพื่อประเมินประกอบกับ การตรวจในช่องปากโดยดูด้วยตาเปล่า และแจ้งขั้นตอนการรักษาคร่าวๆ ให้ผู้ป่วย
๒. หากผู้ป่วยสนใจที่จะรับการรักษา ทันตแพทย์จัดฟันจะซักประวัติโรคประจำตัว เอกซเรย์ฟัน กระดูกขากรรไกร และใบหน้า พิมพ์ฟัน ถ่ายรูปฟัน และใบหน้าของผู้ป่วยเพื่อเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างละเอียด และเพื่อเก็บไว้เปรียบเทียบผลก่อน-หลังการรักษา
๓. ทันตแพทย์จัดฟันจะ อธิบายแผนการรักษา ทางเลือกประเมินระยะเวลา ผลข้างเคียงของการจัดฟันและค่าใช้จ่าย ตลอด จนเปิดโอกาสให้ผู้ป่วย และผู้ปกครอง (กรณีผู้ป่วยเด็ก) ได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ
๔. ก่อนการจัดฟันหากผู้ป่วย มีฟันผุฟันคุด หรือเหงือกอักเสบจะต้องทำการอุด ถอน และรักษาโรคเหงือกให้เรียบร้อยเสียก่อน

ระยะเวลาการจัดฟัน
ระยะเวลาของการจัดฟันขึ้น อยู่กับความรุนแรงของปัญหา ตลอดจนการเจริญเติบโตของผู้ป่วย รวมถึงความร่วมมือของผู้ป่วยด้วย โดยปกติการจัดฟันในเด็ก จะใช้เวลาประมาณ ๒ ปีหรือเร็วกว่า ส่วนผู้ใหญ่อาจใช้เวลา ๒-๓ ปี โดยเฉลี่ย
หลังจัดฟันเสร็จแล้วผู้ป่วยจำเป็นต้องใส่เครื่องมือคงสภาพฟันเพื่อมิให้ฟันที่เรียงตัวสวยงามนั้นเคลื่อนกลับสู่สภาพเก่า จึงต้องทิ้งระยะเวลาให้ฟันนั้นมีการปรับสภาพในตำแหน่งใหม่นั้นๆ โดยระยะเวลาในการใส่เครื่องมือคงสภาพฟันนั้น ทันตแพทย์จัดฟัน จะให้คำแนะนำเป็นรายๆไป โดยปกติถ้ายังสามารถใส่เครื่องมือคงสภาพฟันได้เรื่อยๆ จะช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าฟันยังไม่เคลื่อน หรือซ้อนเกกลับไปอีก

การจัดฟันประสบความสำเร็จได้อย่างไร
ความสำเร็จในการจัดฟัน ไม่ได้ขึ้นกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อยู่ที่ความร่วมมือของผู้ป่วย และทันต-แพทย์จัดฟัน ความร่วมมือของผู้ป่วยจัดฟันคือ
๑. แปรงฟันและเครื่องมือจัดฟันให้สะอาด เศษอาหารและคราบจุลินทรีย์ที่หมักหมม อาจทำให้ฟันผุ เหงือกอักเสบ (โรคปริทันต์) ฟันด่าง และทำให้มีกลิ่นปาก
๒. งดอาหารประเภทกรอบ แข็ง เหนียว เพราะจะทำให้เครื่องมือจัดฟันหลุดง่าย ทำให้การจัดฟันเสร็จช้า
๓. ความร่วมมือของผู้ป่วยใน การใส่ยางคล้องฟัน หรือเครื่องมือ เสริม จะช่วยทำให้ผลการรักษาเป็นไปตามที่คาดไว้
๔. ควรไปพบทันตแพทย์จัดฟันเพื่อปรับเครื่องมือตามนัด การผิดนัดทำให้การจัดฟันไม่ประสบผลที่ดี
Share:

Comments are closed.