วัยผู้ใหญ่จัดฟันได้หรือไม่

วัยผู้ใหญ่จัดฟันได้หรือไม่

อีกหนึ่งคำถามยิดฮิตที่มักมีคนถามบ่อยๆคือเรื่องของวัย และ การใส่เหล็กจัดฟันต่างๆรวมถึงการรักษาสุขภาพฟัน
อายุไม่ใช่ข้อห้ามสำหรับการ จัดฟัน สุขภาพของฟันและช่องปากต่างหากที่เป็นตัวบ่งชี้ ผู้ใหญ่วัย ๓๐ปี ๔๐ ปี
สามารถจัดฟันได้ แต่ต้องมีการดูแลสุขภาพช่องปาก อย่างดี

ผู้ใหญ่บางคนต้องจัดฟัน อันเนื่องมาจากการถูกถอนฟันออกไปเป็นระยะเวลานานๆ แล้วไม่ได้ใส่ฟันปลอม

ทำให้ฟันที่อยู่ข้างเคียงกับซี่ที่ถูกถอนไปล้มเข้าไป ในช่องว่างของฟันที่หายไป เมื่อจะใส่ฟันก็ใส่ไม่ได้ ต้องจัดฟัน
โดยตั้งฟันที่ล้มขึ้นเพื่อจะได้ใส่ฟันได้ หรือบางคนมีฟันซ้อนเกและทำความสะอาดไม่ดีเท่าที่ควรจนเริ่มเป็นโรคเหงือก
และได้รับการแนะนำให้มาจัดฟัน เป็นต้น

การจัดฟันในผู้ใหญ่จะต่างจากการจัดฟันในเด็ก เนื่องจากการจัดฟันคือการเคลื่อนฟันจากตำแหน่งเดิมที่ฟันเคยอยู่

ดังนั้นการเคลื่อนฟันในเด็กจะง่ายกว่า เร็วกว่าเนื่องจากเด็กจะมีกระบวนการทำลายกระดูกและสร้างกระ-ดูกได้ดี
แต่ในผู้ใหญ่กระบวนการสร้างกระดูกจะช้ากว่าเดิม
ซึ่งการจัดฟันในวัยเด็กจะให้ผลได้ดีและสมบูรณ์เป็นไปได้การเริ่มจัดฟันในวัยเด็กก็เป็นการเริ่มดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี
นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องมีการแก้ไขโครงสร้างของขากรรไกรที่ไม่สมดุล เช่น ขากรรไกรบนยื่นขากรรไกรเล็ก
หรือขากรรไกรล่างยื่น การจัดฟันชนิดที่ต้องเลื่อนหรือ กระตุ้นขากรรไกรให้โตช้าหรือเร็วทำได้เฉพาะตอนเป็นเด็ก
ในขณะที่ยังมีการเจริญเติบโตของใบหน้า และขากรรไกรเท่านั้น ในผู้ใหญ่ทำไม่ได้เพราะไม่มีการเจริญเติบโตมา
ช่วยแล้วการจัดฟันในผู้ใหญ่ที่มีขากรรไกรบนและล่างไม่สมดุลหรือเป็นความผิดปกติที่โครงสร้าง
ใบหน้าและขากรรไกรจึงต้องมีการผ่าตัดเข้ามาร่วมด้วย
Share:

Comments are closed.