เราควรจัดฟันเมื่อไหร่ ? ตอนไหน ?

เราควรจัดฟันเมื่อไหร่ ? ตอนไหน ?

ถือเป็นคำถามที่ใครหลายๆคนอยากรู้และสำรวจกันไม่น้อย บางคนจัดฟันตอนเด็ก
บางคนจัดฟันตอนเป็นวัยรุ่น หรือหลายๆคนที่จัดฟันในวัยทำงาน

เวลาใดที่ควรจัดฟันนั้นขึ้นกับปัญหาของแต่ละบุคคล อาจเริ่มต้นได้ตั้งแต่เด็กๆ
จนถึงผู้สูงอายุทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความผิดปกติของการสบฟันนั้นๆ และสภาพในช่องปาก
ปกติแล้วฟันแท้ของคนเราเริ่มโผล่ขึ้นมาเป็นซี่แรกโดยไม่ต้องขึ้นแทนฟันน้ำนมเลยคือฟัน
กรามแท้ซี่แรกในช่วงอายุ ๖ ขวบหลังจากนั้น คือช่วงอายุ ๗-๘ ขวบ ฟันแท้หน้าล่างจะค่อยๆ
ขึ้นแทนฟันน้ำนมตามด้วยฟันแท้หน้าบน และจะทยอยกันขึ้นอย่างที่เราเรียกว่ามีการผลัดฟัน
ถ้าหากมีการขึ้นของฟันที่ไม่ถูกต้องเช่น ฟันน้ำนมถูกถอนไปก่อนกำหนด หรือฟันน้ำนมไม่ยอม
หลุดทำใหฟันแท้ ขึ้นซ้อนผิดที่ผิดทาง เป็นต้น
หรือในผู้ใหญ่ ที่ถูกถอนฟันไปเพราะฟันผุ หากไม่ได้รับการใส่ฟันปลอม ก็อาจทำให้ฟันล้มเอียง
ห่างหรือซ้อนเกได้ ถ้าตรวจพบว่ามีฟันซ้อน เกมาก มีฟันขึ้นไม่ได้ มีการสบฟันที่ผิดปกติ หรือ
ขากรรไกรไม่สมดุลจึงควรพบทันตแพทย์จัดฟัน เพื่อรับการตรวจและคำแนะนำ
Share:

Comments are closed.