Articles posted by admin

“อินวิสไลน์” จัดฟันสวย แบบใส

อินวิสไลน์ (Invisalign) คือการจัดฟันแบบสวยใสที่ใช้ชุดของเครื่องมือ  ซึ่งถูกออกแบบมาเฉพาะเพื่อช่องปากและฟันของแต่ละท่าน โดยในขณะสวมใส่จะมองเห็นไม่ชัดเจนว่าท่านกำลังจัดฟันอยู่ ไม่ว่าปัญหาของท่านจะเป็นฟันห่าง ฟันซ้อนเก หรือฟันกลับมาเกใหม่ หลังจัดฟันเสร็จไปนานแล้ว การจัดฟันชนิดใหม่นี้ก็สามารถนำรอยยิ้มอันสวยใส กลับคืนมาให้ท่านได้ ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดในบริการทันตกรรม ภายหลังการตรวจช่องปากอย่างละเอียดโดยทันตแพทย์จัดฟันผู้ผ่านการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีนี้มา โดยเฉพาะจะเป็นผู้ให้คำวินิจฉัยว่า “อินวิสไลน์” เหมาะกับท่านหรือไม่ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่อินวิสไลน์คือคำตอบสำหรับท่าน ทันตแพทย์ก็จะทำการพิมพ์ปากของท่านด้วยวัสดุชนิดพิเศษ พร้อมทั้งถ่ายภาพช่องปากและใบหน้า ภาพถ่ายรังสีช่องปากและกระโหลกศีรษะ จากนั้นทันตแพทย์จะทำการวิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนการรักษา และส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังศูนย์อินวิสไลน์ที่สำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อทำการถ่ายทอดข้อมูลเหล่านั้นสู่กรรมวิธีการผลิต โดยใช้เทคโนโลยี 3-D Computerized Digital Imaging ชั้นสูง เพื่อสร้างชุดเครื่องมือที่มีความใสบางเฉียบและมีขนาดกระชับพอดีกับฟันของแต่ละท่าน เมื่อท่านได้รับเครื่องมือจาก ทันตแพทย์ของท่านแล้ว ท่านต้องสวมใส่เครื่องมือนี้ไว้ตลอดเวลา จะถอดออกเฉพาะเวลารับประทานอาหารและแปรงฟันเท่านั้น จากนั้นทุกๆ 2-3 สัปดาห์ ท่านต้องเปลี่ยนเครื่องมือเป็นชิ้นถัดไป ในระหว่างที่ใส่เครื่องมือนี้ เครื่องมือจะทำการขยับฟันของ ท่านไปทีละน้อยๆ จนกระทั่งฟันทั้งหมดของท่านเลื่อนไปสู่ตำแหน่งที่เรียงเรียบร้อยสวยงาม ตามที่วางแผนการรักษาเอาไว้ โดยทั่วไปแล้ว ท่านยังคงต้องไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกับการจัดฟันแบบปกติ และใช้ระยะเวลาการรักษา ทั้งหมดใกล้เคียงกัน หรืออาจเร็วกว่าเล็กน้อย (โดยเฉลี่ยประมาณ 8-16 เดือน ขึ้นอยู่กับระดับของสภาพการปัญหาและฟันของแต่ละท่าน) ไร้โลหะ ในการจัดฟัน เพราะไม่มีเหล็กและลวดจัดฟันมาคอยให้ยุ่งยาก อินวิสไลน์จึงให้ความสบายสูงสุด และเพราะว่าท่านสามารถถอดมันได้ทุกเมื่อ

read more

วัยผู้ใหญ่จัดฟันได้หรือไม่

อีกหนึ่งคำถามยิดฮิตที่มักมีคนถามบ่อยๆคือเรื่องของวัย และ การใส่เหล็กจัดฟันต่างๆรวมถึงการรักษาสุขภาพฟัน อายุไม่ใช่ข้อห้ามสำหรับการ จัดฟัน สุขภาพของฟันและช่องปากต่างหากที่เป็นตัวบ่งชี้ ผู้ใหญ่วัย ๓๐ปี ๔๐ ปี สามารถจัดฟันได้ แต่ต้องมีการดูแลสุขภาพช่องปาก อย่างดี ผู้ใหญ่บางคนต้องจัดฟัน อันเนื่องมาจากการถูกถอนฟันออกไปเป็นระยะเวลานานๆ แล้วไม่ได้ใส่ฟันปลอม ทำให้ฟันที่อยู่ข้างเคียงกับซี่ที่ถูกถอนไปล้มเข้าไป ในช่องว่างของฟันที่หายไป เมื่อจะใส่ฟันก็ใส่ไม่ได้ ต้องจัดฟัน โดยตั้งฟันที่ล้มขึ้นเพื่อจะได้ใส่ฟันได้ หรือบางคนมีฟันซ้อนเกและทำความสะอาดไม่ดีเท่าที่ควรจนเริ่มเป็นโรคเหงือก และได้รับการแนะนำให้มาจัดฟัน เป็นต้น การจัดฟันในผู้ใหญ่จะต่างจากการจัดฟันในเด็ก เนื่องจากการจัดฟันคือการเคลื่อนฟันจากตำแหน่งเดิมที่ฟันเคยอยู่ ดังนั้นการเคลื่อนฟันในเด็กจะง่ายกว่า เร็วกว่าเนื่องจากเด็กจะมีกระบวนการทำลายกระดูกและสร้างกระ-ดูกได้ดี แต่ในผู้ใหญ่กระบวนการสร้างกระดูกจะช้ากว่าเดิม ซึ่งการจัดฟันในวัยเด็กจะให้ผลได้ดีและสมบูรณ์เป็นไปได้การเริ่มจัดฟันในวัยเด็กก็เป็นการเริ่มดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องมีการแก้ไขโครงสร้างของขากรรไกรที่ไม่สมดุล เช่น ขากรรไกรบนยื่นขากรรไกรเล็ก หรือขากรรไกรล่างยื่น การจัดฟันชนิดที่ต้องเลื่อนหรือ กระตุ้นขากรรไกรให้โตช้าหรือเร็วทำได้เฉพาะตอนเป็นเด็ก ในขณะที่ยังมีการเจริญเติบโตของใบหน้า และขากรรไกรเท่านั้น ในผู้ใหญ่ทำไม่ได้เพราะไม่มีการเจริญเติบโตมา ช่วยแล้วการจัดฟันในผู้ใหญ่ที่มีขากรรไกรบนและล่างไม่สมดุลหรือเป็นความผิดปกติที่โครงสร้าง ใบหน้าและขากรรไกรจึงต้องมีการผ่าตัดเข้ามาร่วมด้วย

read more

เราควรจัดฟันเมื่อไหร่ ? ตอนไหน ?

ถือเป็นคำถามที่ใครหลายๆคนอยากรู้และสำรวจกันไม่น้อย บางคนจัดฟันตอนเด็ก บางคนจัดฟันตอนเป็นวัยรุ่น หรือหลายๆคนที่จัดฟันในวัยทำงาน เวลาใดที่ควรจัดฟันนั้นขึ้นกับปัญหาของแต่ละบุคคล อาจเริ่มต้นได้ตั้งแต่เด็กๆ จนถึงผู้สูงอายุทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความผิดปกติของการสบฟันนั้นๆ และสภาพในช่องปาก ปกติแล้วฟันแท้ของคนเราเริ่มโผล่ขึ้นมาเป็นซี่แรกโดยไม่ต้องขึ้นแทนฟันน้ำนมเลยคือฟัน กรามแท้ซี่แรกในช่วงอายุ ๖ ขวบหลังจากนั้น คือช่วงอายุ ๗-๘ ขวบ ฟันแท้หน้าล่างจะค่อยๆ ขึ้นแทนฟันน้ำนมตามด้วยฟันแท้หน้าบน และจะทยอยกันขึ้นอย่างที่เราเรียกว่ามีการผลัดฟัน ถ้าหากมีการขึ้นของฟันที่ไม่ถูกต้องเช่น ฟันน้ำนมถูกถอนไปก่อนกำหนด หรือฟันน้ำนมไม่ยอม หลุดทำใหฟันแท้ ขึ้นซ้อนผิดที่ผิดทาง เป็นต้น หรือในผู้ใหญ่ ที่ถูกถอนฟันไปเพราะฟันผุ หากไม่ได้รับการใส่ฟันปลอม ก็อาจทำให้ฟันล้มเอียง ห่างหรือซ้อนเกได้ ถ้าตรวจพบว่ามีฟันซ้อน เกมาก มีฟันขึ้นไม่ได้ มีการสบฟันที่ผิดปกติ หรือ ขากรรไกรไม่สมดุลจึงควรพบทันตแพทย์จัดฟัน เพื่อรับการตรวจและคำแนะนำ

read more

การจัดฟันเริ่มและจบอย่างไร

ความรู้เบื้องต้นในวันนี้จะเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนต่างๆในการจัดฟัน สำหรับผู้ที่ต้องการจัดฟันและกำลังเตรียมตัวบทความนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อย สำหรับใครหลายๆคน ซึ่งมีลำดับขั้นตอนดังนี้   ขั้นตอนก่อนการจัดฟัน ๑. ทันตแพทย์จัดฟันจะซักถามถึงเหตุผลในการจัดฟันของผู้ป่วยเพื่อประเมินประกอบกับ การตรวจในช่องปากโดยดูด้วยตาเปล่า และแจ้งขั้นตอนการรักษาคร่าวๆ ให้ผู้ป่วย ๒. หากผู้ป่วยสนใจที่จะรับการรักษา ทันตแพทย์จัดฟันจะซักประวัติโรคประจำตัว เอกซเรย์ฟัน กระดูกขากรรไกร และใบหน้า พิมพ์ฟัน ถ่ายรูปฟัน และใบหน้าของผู้ป่วยเพื่อเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างละเอียด และเพื่อเก็บไว้เปรียบเทียบผลก่อน-หลังการรักษา ๓. ทันตแพทย์จัดฟันจะ อธิบายแผนการรักษา ทางเลือกประเมินระยะเวลา ผลข้างเคียงของการจัดฟันและค่าใช้จ่าย ตลอด จนเปิดโอกาสให้ผู้ป่วย และผู้ปกครอง (กรณีผู้ป่วยเด็ก) ได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ ๔. ก่อนการจัดฟันหากผู้ป่วย มีฟันผุฟันคุด หรือเหงือกอักเสบจะต้องทำการอุด ถอน และรักษาโรคเหงือกให้เรียบร้อยเสียก่อน ระยะเวลาการจัดฟัน ระยะเวลาของการจัดฟันขึ้น อยู่กับความรุนแรงของปัญหา ตลอดจนการเจริญเติบโตของผู้ป่วย รวมถึงความร่วมมือของผู้ป่วยด้วย โดยปกติการจัดฟันในเด็ก จะใช้เวลาประมาณ ๒ ปีหรือเร็วกว่า ส่วนผู้ใหญ่อาจใช้เวลา ๒-๓ ปี โดยเฉลี่ย หลังจัดฟันเสร็จแล้วผู้ป่วยจำเป็นต้องใส่เครื่องมือคงสภาพฟันเพื่อมิให้ฟันที่เรียงตัวสวยงามนั้นเคลื่อนกลับสู่สภาพเก่า จึงต้องทิ้งระยะเวลาให้ฟันนั้นมีการปรับสภาพในตำแหน่งใหม่นั้นๆ โดยระยะเวลาในการใส่เครื่องมือคงสภาพฟันนั้น ทันตแพทย์จัดฟัน จะให้คำแนะนำเป็นรายๆไป โดยปกติถ้ายังสามารถใส่เครื่องมือคงสภาพฟันได้เรื่อยๆ

read more

รู้จักประโยชน์การจัดฟัน

รู้จักประโยชน์ของการจัดฟัน การจัดฟันเพื่อสุขภาพของช่องปากและรอยยิ้ม มีประโยชน์หลักๆ ดังนี้ ๑. การบดเคี้ยวในการรับประทานอาหารได้ดีขึ้น ฟันซ้อนกัน ฟันเก ฟันห่าง หรือฟันไม่สบกัน อาจทำให้การบดเคี้ยวอาหารไม่ละเอียด เมื่อกลืนลงไปจึงเพิ่มการทำงานของกระเพาะอาหาร หลังจากจัดฟันแล้วทำให้การบดเคี้ยวดีขึ้น เคี้ยวอาหารได้ละเอียดทำให้รู้สึกอร่อยกับอาหาร กระเพาะอาหารก็ทำงานน้อยลง ๒. ทำความสะอาดช่องปากได้ง่าย ฟันที่เรียบสวยไม่ซ้อนเก การแปรงฟันจะง่ายขึ้น ทำความสะอาดง่าย ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ หรือโรคเหงือก และช่วยขจัดความกังวลและเกิดความมั่นใจในเรื่องกลิ่นปากได้ ๓. ฟันสวยงาม  เป็นการเสริมบุคลิกภาพ และรอยยิ้มที่ชวนประทับใจ ฟันซ้อนเก ฟันห่าง หรือ เรียงตัวไม่ดี หลังจัดฟันแล้ว ฟันจะเรียงตัวกันสวยงาม อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ทำให้มีความ มั่นใจในการพูดคุย การจัดฟันของแต่ละคนมีความแตกต่างและใช้ระยะเวลาที่ไม่เท่ากัน การดูแลรักษา และความระมัดระวังต่างๆเช่น การเคี้ยวอาหาร การกระทบกับสิ่งอื่นๆ ซึ่งจะช่วย ให้การจัดฟันเป็นไปอย่างราบรื่นย์และสมบูรณ์

read more

สร้างรอยยิ้มที่สมบูรณ์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi gravida fringilla neque sit amet sollicitudin. Duis aliquam dictum feugiat. Quisque elit tortor, ullamcorper quis ultrices vitae, mattis non est. Aliquam erat volutpat. Vitae turpis lacus. Aenean eu augue nunc. Sed gravida purus tellus, a varius odio euismod fermentum. Duis faucibus elit ut nulla pretium mollis. Nullam

read more

การจัดฟันและระยะเวลา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi gravida fringilla neque sit amet sollicitudin. Duis aliquam dictum feugiat. Quisque elit tortor, ullamcorper quis ultrices vitae, mattis non est. Aliquam erat volutpat. Ut ac suscipit lorem. Suspendisse rhoncus tellus ac neque gravida, in tristique urna placerat. Morbi in purus rutrum, hendrerit tellus pulvinar, interdum nisl.

read more

เครื่องมือที่มีมาตรฐานย่อมส่งผลดี

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi gravida fringilla neque sit amet sollicitudin. Duis aliquam dictum feugiat. Quisque elit tortor, ullamcorper quis ultrices vitae, mattis non est. Aliquam erat volutpat. Ut ac suscipit lorem. Suspendisse rhoncus tellus ac neque gravida, in tristique urna placerat. Morbi in purus rutrum, hendrerit tellus pulvinar, interdum nisl.

read more

หาหมอฟันยิ่งบ่อยยิ่งดี

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi gravida fringilla neque sit amet sollicitudin. Duis aliquam dictum feugiat. Quisque elit tortor, ullamcorper quis ultrices vitae, mattis non est. Aliquam erat volutpat. Ut ac suscipit lorem. Suspendisse rhoncus tellus ac neque gravida, in tristique urna placerat. Morbi in purus rutrum, hendrerit tellus pulvinar, interdum nisl.

read more